DISCLAIMER

 

Op het gebruik van deze website (www.vandonzel.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van
de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Woongelofelijk Van Donzel streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te
bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat
Woongelofelijk Van Donzel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De
juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een
vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Woongelofelijk Van Donzel aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en
evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen
van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder maar een relatie tussen Woongelofelijk
Van Donzel en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Woongelofelijk Van Donzel garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen
of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid
van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden
veiligheidsrisico’s. Door onder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Woongelofelijk
Van Donzel te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Woongelofelijk Van Donzel heeft
geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud
daarvan. Woongelofelijk Van Donzel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Woongelofelijk Van Donzel zijn beschermd door auteursrecht en
andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag
niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een
andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Woongelofelijk Van Donzel daar vooraf
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.