Privacy policy

 

Bij het adviseren over en het afnemen van onze producten en/of diensten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Woongelofelijk Van Donzel houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

 

Verantwoordelijken
Woongelofelijk Van Donzel, statutair gevestigd aan de Industrielaan 12, 5405 AB te Uden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17205415. Te bereiken via 0413-262539 en via info@vandonzel.nl.

 

De functionaris voor gegevensbescherming is: Janske van Dijk, te bereiken via
0413-262539 en via info@vandonzel.nl.

 

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?
In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast. In het dataregister hebben we dit uitgewerkt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:
•    Je bij ons producten afneemt en wij de orderstatus kunnen sturen;
•    Je je bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
•    Je bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze contactpagina;
•    Voor statistische analyses.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij Woongelofelijk Van Donzel. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.

 

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen?
Stuur dan een e-mail naar info@vandonzel.nl. Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

 

Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@vandonzel.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

 

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@vandonzel.nl.

 

Privacybeleid andere websites
Op www.vandonzel.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

 

Auteurs- en databankrechten
Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Woongelofelijk Van Donzel te Uden.

 

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

Datalek
Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Ons protocol datalekken is op aanvraag beschikbaar, stuur hiervoor aub een e-mail naar info@vandonzel.nl

 

Klachten
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je deze indienen bij ons door een e-mail te sturen naar info@vandonzel.nl met als onderwerp “Klacht”. Wij reageren binnen 7 werkdagen op jouw verzoek. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit

 

Persoonsgegevens
Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@vandonzel.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is je graag van dienst.